Zajistili jsme externí audit, otravnou povinnost všech subjektů

Zajistili jsme externí audit, otravnou povinnost všech subjektů

Náš klient využívá externího dodavatele na vedení účetnictví. Pro klienta tím pádem zpracovává množství osobních údajů, a ten je tedy povinen provést u něj audit s cílem ověřit, jak je s nimi nakládáno.

Každá organizace je zodpovědná za zpracování osobních údajů se kterými disponuje. Z toho důvodu je tzv. správcem osobních údajů. Co když má ale externího dodavatele, který tyto údaje také zpracovává? Pak má společnost povinnost provést audit u tohoto dodavatele s cílem ověřit, zda je s osobními údaji u zpracovatele nakládáno v souladu s jejich zpracovatelskou smlouvou.

Náš klient – soukromá obchodní společnost využívá externího dodavatele na vedení účetnictví. S účetní společností má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu a probíhá mezi nimi dlouhodobá spolupráce. Náš klient si je vědom povinnosti auditu, ale zároveň ví, že má se svým dodavatelem nadstandardní vztahy, díky kterým mu důvěřuje. Obchodní společnost má navíc v současnosti mnoho zakázek a všichni zaměstnanci jsou plně vytíženi, chybí tedy vůle i čas zaměstnanců audit provést.

Náš konzultant, zkušený auditor bezpečnosti informací, se osobně vydal za účetní společností a provedl fyzickou kontrolu stavu ochrany osobních údajů a plnění organizačních opatření pro zabezpečení osobních údajů. Osobně provedl rozhovory se všemi, kteří přicházeli do kontaktu s osobními údaji našeho klienta nebo se podíleli na jejich zabezpečení. Protože smlouva ukládá zpracovateli i některé povinnosti technického rázu, připojil se i náš odborník na tuto oblast. Společně vypracovali podrobnou zprávu z auditu pro našeho klienta. Pro našeho klienta jsme přidali i malou třešničku na dort, zpracovatelskou smlouvu mezi klientem a účetní firmou zhlédl náš odborník na soukromé právo a právo ochrany osobních údajů a navrhl některé úpravy.

Kontaktujte nás pro konzultaci zdarma

Víte, že máte v bezpečnosti co zlepšit, ale nevíte, kde začít?
Neohrožujte pověst vaší společnosti a poraďte se s námi.

Výhody

  1. Kontaktujeme vás do 24 hodin
  2. Vše s vámi projdeme na osobní schůzce
  3. Dozvíte se co vás zajímá a odnesete si něco navíc
  4. Náš přístup je individuální ke všem klientům, proto vám poradíme ideální řešení na míru
  5. Budete o krok dál než vaše konkurence