Manažer pro ochranu osobních údajů

Manažer pro ochranu osobních údajů

31. 07. 2020
Manažer pro ochranu osobních údajů je relativně nová role, která nabyla významu s přijetím GDPR a nového zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Přestože praxe v českém prostředí je taková, že výkonné pravomoci jsou směřovány přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“), doporučujeme tyto role oddělit. Zatímco manažer by měl být rolí řídící, DPO by měl zastávat roli dozorovou, kontrolní. Roli manažera pro ochranu osobních údajů doporučujeme zavést minimálně u organizací zpracovávajících velký rozsah osobních údajů.

V rámci našich služeb nabízíme realizaci podpory manažera zkušeným konzultantem a zejména právníkem, případně přímo výkon této role v organizaci.

Manažer pro ochranu osobních údajů zajišťuje zejména:

●       metodickou, kontrolní a hodnotící činnost v oblasti ochrany osobních údajů ve spolupráci s DPO

●       zpracování a aktualizaci záznamů o zpracování osobních údajů a vedení dokumentace ke zpracování a ochraně osobních údajů

●       provádění balančních testů v případě právního titulu „oprávněný zájem“

●       provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

●       organizaci analýzy rizik osobních údajů

●       výběr a prosazení opatření k ochraně osobních údajů včetně hodnocení jejich účinnosti a následné aktualizace

●       spolupráci s odpovědnými zaměstnanci organizace na:

o   zpracování informací o zpracování osobních údajů

o   formalizaci souhlasů

o   zajišťování práv subjektů údajů

●       organizaci školení a vzdělávání v oblasti ochrany osobních údajů

●       spolupráci na přípravě smluv s externími zpracovateli osobních údajů a jejich kontrolu

●       identifikaci a vyšetřování událostí a incidentů v oblasti ochrany osobních údajů

●       pravidelné přezkoumávání stavu zpracování a ochrany osobních údajů.

 

 

 

 

 

 

Nechte nám na sebe kontakt a společně najdeme ideální řešení pro vaši bezpečnost

Jaromír Žák
Jaromír Žák
Ředitel
Jaromír se podílí na rozvoji a strategii našeho businessu a zodpovídá za kvalitu veškerých služeb.
Rychlý kontakt
Náš konzultant se vám ozve do 24 hodin od poptávky.
Individuální přístup
Poradíme vám s vaším problémem a najdeme pro vás ideální řešení na míru.
Náskok před konkurencí
Kromě toho, co vás zajímá, si vždy odnesete i něco navíc, abyste byli neustále krok před konkurencí.
NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.
U Uranie 18, 170 00 Praha 7

IČ: 06291031
DIČ: CZ06291031

NGSS má zaveden systém řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Politika systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) NGSS zde.
Etický kodex
Nevíte si rady?
Ozvěte se nám.