Podpora GDPR pro školy

Podpora GDPR pro školy

18. 08. 2020
Zákon školám, respektive jejich zřizovatelům, ukládá zabezpečit osobní údaje dětí, žáků, zaměstnanců a dalších osob, k jejichž zpracování dochází v rámci činností školy. Bezpečnost při ukládání osobních dat by měla hrát prim, neboť jsou ve velké míře zpracovávány údaje dětí.

 Přestože jsou děti legislativou v dané oblasti považovány za subjekty s vysokou mírou zranitelnosti, správci ochraně a bezpečnosti dat často nevěnují přiměřenou pozornost. To je jedním z důvodů, proč se školská zařízení stala zájmovým objektem při plánování kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 
Při zavádění a udržování ochrany osobních údajů ve škole je zásadní znalost obecného nařízení GDPR a zákona č. 110 Sb., o zpracování osobních údajů. Pro skutečně efektivní ochranu je však také vhodná znalost postupů pro zajištění kybernetické bezpečnosti. To podtrhuje fakt, že školy stále častěji používají informační a komunikační technologie (dále jen ICT) pro automatizaci a možnost dálkového provádění různých činností. Příkladem jsou docházkové systémy, systémy pro vyzvedávání žáků, elektronické žákovské knížky, elektronické třídní knihy, různé aplikace pro rodiče apod. Kybernetická bezpečnost je klíčová, neboť všechny tyto informační systémy obsahují osobní data. Je tedy třeba posoudit úroveň technické bezpečnosti jednotlivých prvků ICT a jejich propojení, což lze brát jako určitý test kybernetické bezpečnosti. 
 
Oblast školství obsahuje z pohledu ochrany osobních údajů řadu specifik. Tím je například pořizování a zveřejňování fotografií dětí, které se primárně řídí ustanoveními občanského práva o ochraně soukromí. Je ovšem třeba posoudit konkrétní způsob provedení pro posouzení, zda jde o zpracování osobních dat, či nikoliv. Kamenem úrazu ve školním prostředí jsou také často kamerové systémy, jejichž bezpečnostní aspekty je třeba posoudit (například i pomocí gap analýzy kamerových systémů) a přijmout opatření k ochraně záznamů. 
 
Zavedení systému ochrany osobních údajů ve školských zařízeních je tedy poměrně složitý a časově náročný úkol. Bývá jím nejčastěji pověřen zástupce školy. Pro tohoto zaměstnance je to často náročná povinnost nad rámec jeho hlavní pracovní náplně. NGSS má bohaté zkušenosti s ochranou osobních údajů ve školách všech typů. Zaměstnanci pověřenému ochranou osobních údajů poskytne znalosti práva ochrany osobních údajů i kybernetické bezpečnosti, oboje aplikované v oblasti školství. Pomůže mu vypracovat a zavést postupy pro zajištění souladu s GDPR, případně vypracuje návrhy navazující povinné dokumentace, či provede základní kurzy kybernetické bezpečnosti. Zaměstnanec školy pověřený ochranou osobních údajů je zpravidla manažersky schopná osoba s dobrým přehledem o fungování školy. Pokud se mu dostane výše popsané podpory, je dále schopen udržovat vysokou úroveň zabezpečení osobních údajů vlastními silami.

Nechte nám na sebe kontakt a společně najdeme ideální řešení pro vaši bezpečnost

Jaromír Žák
Jaromír Žák
Ředitel
Jaromír se podílí na rozvoji a strategii našeho businessu a zodpovídá za kvalitu veškerých služeb.
Rychlý kontakt
Náš konzultant se vám ozve do 24 hodin od poptávky.
Individuální přístup
Poradíme vám s vaším problémem a najdeme pro vás ideální řešení na míru.
Náskok před konkurencí
Kromě toho, co vás zajímá, si vždy odnesete i něco navíc, abyste byli neustále krok před konkurencí.
NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.
U Uranie 18, 170 00 Praha 7

IČ: 06291031
DIČ: CZ06291031

NGSS má zaveden systém řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Politika systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) NGSS zde.
Etický kodex
Nevíte si rady?
Ozvěte se nám.