Ochrana osobních údajů zaměstnanců: Jak je to s GDPR při řízení lidských zdrojů?

Ochrana osobních údajů zaměstnanců: Jak je to s GDPR při řízení lidských zdrojů?

13. 10. 2020
Nejcennějším zdrojem práce v každé organizaci jsou zpravidla lidé. Při jejich řízení přirozeně dochází ke zpracování osobních údajů. Na první pohled se může zdát, že ochrana osobních údajů zaměstnanců je nekomplikovanou, právními předpisy jasně definovanou oblastí, pravdou ale však opak. Jakých chyb v souvislosti s GDPR a zaměstnanci se vyvarovat?

Zkombinujte užitečné s povoleným

GDPR v HR má dvě strany. První stránkou je, že nejspíš chcete dostupné osobní údaje využít na maximum. Druhá strana ale naopak spočívá v nutnosti využívat osobní údaje zaměstnanců pouze v souladu s předpisy. Co tedy ještě můžete, a co už ne?

 

GDPR a zaměstnanci: Můžete je monitorovat při práci?

Jako typický příklad, kdy většina firem váhá, si uveďme monitorování činnosti pracovníků. Je totiž možné, že své zaměstnance chcete při práci kontrolovat, a to například monitorováním navštěvovaných webových stránek či odchozí e‑mailové komunikace nebo sledováním pohybu služebního automobilu pomocí GPS lokátorů.

Takový monitoring zakázaný není, v každém jednotlivém případě je ale potřeba posoudit účel takového monitorování, právní titul a zejména přiměřenost takového opatření. Zároveň musíte zaměstnance o monitoringu či kontrolách řádně informovat.  

 

Pozor na výjimky: Osobní údaje zaměstnanců jen na základě souhlasu zpracovávat nesmíte

Pokud jsou pracovníci ve smyslu zákoníku práce vašimi zaměstnanci, považuje je Úřad pro ochranu osobních údajů za zranitelné subjekty. Těm je podle platné legislativy potřeba věnovat zvláštní pozornost, jsou totiž vůči zaměstnavateli v podřadném postavení. Co to znamená v praxi?

Pokud osobní údaje zaměstnanců využíváte na základě právního titulu souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejednáte v souladu se zákonem. Podle úřadu totiž podřízenost zaměstnance vylučuje svobodné vyjádření souhlasu, proto je jeho souhlas neplatný. Typicky se jedná o používání biometrických čteček otisků prstů, obličeje, sítnice oka apod.

 

GDPR v HR: Jak vést evidenci?

Disciplínou samo o sobě je také vedení evidencí, které se týkají zaměstnanců, externích pracovníků, úspěšných a neúspěšných uchazečů o zaměstnání a podobně. Měli byste při něm postupovat obzvlášť obezřetně, zvláštní pozornost si zaslouží především určení právního titulu zpracování osobních údajů. Často se bude jednat o zpracování údajů vyžadované zákonem. Evidenci ale můžete vést i na základě oprávněného zájmu nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Stejnou péči jako určení právního titulu je třeba věnovat také správnému stanovení účelu, za nímž osobní údaje zaměstnanců, externistů či uchazečů vedete. Údaje pak můžou být zpracovány pouze způsobem, který tomuto účelu odpovídá.

 

Co s osobními údaji rozhodně nedělat

Velmi častou chybou je snaha obejít administrativní zátěž a zpracování údajů zrychlit nebo zjednodušit. Personalista například potřebuje osobní údaje uvést do evidence, ale místo aby si od daných subjektů vyžádal souhlas, zvolí pohodlnější způsob a údaje zkopíruje z evidence, která byla vedená za jiným účelem: například z osobního spisu nebo z životopisu. Takové jednání je v rozporu se zákonem.

 

Nebuďte v tom sami: S ochranou osobních údajů vám pomůžeme

NGSS má s ochranou osobních údajů (nejen) zaměstnanců řadu let praktických zkušeností. Díky tomu je připraveno poskytnout vám svou pomoc a dosáhnout efektivního, spravedlivého a legálního systému řízení lidských zdrojů.

A vzhledem k tomu, že se jedná o oblast, kde se setkává občanské právo s pracovním právem a právem ochrany osobních údajů, bude důležitá role v týmu náležet naší advokátce. Posoudíme úroveň ochrany osobních údajů zaměstnanců a externích pracovníků ve vaší organizaci, identifikujeme nedostatky a navrhneme nejjednodušší a nejúčinnější řešení, které vám v případě zájmu rádi pomůžeme implementovat.

Rádi pro vás připravíme i odborná GDPR školení pro zaměstnance / personalisty či ICT pracovníky.

 

Nechte nám na sebe kontakt a společně najdeme ideální řešení pro vaši bezpečnost

Jaromír Žák
Jaromír Žák
Ředitel
Jaromír se podílí na rozvoji a strategii našeho businessu a zodpovídá za kvalitu veškerých služeb.
Rychlý kontakt
Náš konzultant se vám ozve do 24 hodin od poptávky.
Individuální přístup
Poradíme vám s vaším problémem a najdeme pro vás ideální řešení na míru.
Náskok před konkurencí
Kromě toho, co vás zajímá, si vždy odnesete i něco navíc, abyste byli neustále krok před konkurencí.
NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.
U Uranie 18, 170 00 Praha 7

IČ: 06291031
DIČ: CZ06291031

NGSS má zaveden systém řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Politika systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) NGSS zde.
Etický kodex
Nevíte si rady?
Ozvěte se nám.