GDPR: Jak funguje v praxi a na co si dát pozor

GDPR: Jak funguje v praxi a na co si dát pozor

05. 08. 2021
Bezpečnost dat úzce souvisí s ochranou osobních údajů. V dnešní digitální době jsou veškerá data uchovávána ve virtuálním prostoru, což s sebou nese riziko jejich zneužití.

Zákony dlouho neposkytovaly dostatečný základ pro vymahatelnost práv a povinností souvisejících s ochranou osobních údajů. Obecné nařízení o Ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR, vešlo v platnost 25. května 2018 a má za cíl hájit práva občanů EU proti nelegálnímu nakládání s jejich daty.

Každá firma, která s osobními údaji nakládá, musí mít dobře ošetřen soulad se zákonem. Problematika je však komplexní a řada společností stále žije v nejistotě, zda jsou její opatření pro GDPR dostatečná.

 

Co je GDPR?

 

GDPR je legislativní nařízení EU, které od roku 2018 představuje nový, jednotný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru.

Do roku 2018 pokrývala práva a povinnosti občanů směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/EU o ochraně fyzických osob.

Směrnice určovala, do jaké míry je vymahatelná ochrana osobních údajů. Státy EU si zákonný předpis implementovaly do svých zákonů. Od jeho vydání v roce 1995 však nedošlo k jeho modernizaci a postupem času přestal odpovídat reálnému stavu společnosti.

Proto se na scéně objevilo nařízení GDPR, anglicky General Data Protection Regulation. Nové nařízení rozvíjí předpis Evropského parlamentu, státy EU ho však již nemusí implementovat do svých zákonů. Řídí se zásadou nadřazenosti, podle níž má evropské právo vyšší váhu než vnitrostátní předpisy.

 

Práva a povinnosti

 

Na koho se nařízení vztahuje? GDPR cílí na subjekty, které zpracovávají osobní údaje, týká se tedy jak fyzických osob, tak firem a institucí. Pokud ve firmě uchováváte jména, příjmení, e-maily, telefonní čísla nebo fotografie zaměstnanců či zákazníků, stáváte se správcem osobních údajů a musíte se řídit pravidly o tom, jak data využívat, uchovávat i zabezpečit.

Jménem správce může zpracovávat data také takzvaný zpracovatel osobních údajů. Stát se jím může fyzická či právnická osoba, agentura či orgán veřejné moci. Na rozdíl od správce osobních údajů zpracovatel může provádět jen takové operace, kterými jej správce pověří.

 

Jaké jsou hlavní povinnosti správce údajů?

 

  • získat souhlas se zpracováním osobních dat
  • vést záznamy o činnostech zpracování údajů (tato povinnost se netýká podniků s méně než 250 zaměstnanci, pokud nejsou zpracovávány citlivé údaje)
  • vždy nahlásit případné bezpečnostní riziko Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • sdělit účel, za jakým budou údaje zpracovávány
  • informovat o tom, zda je poskytnutí údajů dobrovolné, nebo povinné
  • umožnit přístup poskytovatelům dat k jejich údajům
  • uchovávat údaje pouze po dobu nezbytně nutnou

 

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?

 

V případech, kdy dochází ke zpracování velkého množství osobních údajů na regionální, celostátní nebo nadnárodní úrovni, stanoví zákon institucím povinnost mít svého pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Officer). Povinnost se týká například orgánů veřejné moci, správních a samosprávních úřadů nebo veřejných vysokých škol, ale také organizací, pro které jsou operace zpracovávání osobních údajů primární činností.

Osoba pověřence poskytuje poradenství správci nebo zpracovateli údajů a funguje také jako kontaktní místo pro dozorový úřad. Pravidelně se seznamuje s aktuální legislativou k GDPR, vyhodnocuje potenciální rizika v oblasti zpracování dat a komunikuje s dozorovým úřadem.

 

Zákaznický souhlas

Abyste mohli data uchovávat, potřebujete souhlas od subjektů údajů, tedy od osob, které vám dávají svolení s jejich daty nakládat. Správce údajů musí být vždy schopen dokázat, že subjekt udělil souhlas dobrovolně a bez nátlaku.

Zákaznický souhlas má zpravidla podobu zaškrtnutí políčka ve formuláři, políčko nikdy nesmí být zaškrtnuto předem.  

Pokud potřebujete souhlas ke zpracování osobních údajů pro více účelů, musí vám zákazník udělit souhlas pro všechny z nich. Přesně je specifikujte. Je také důležité vědět, že každý subjekt má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli stáhnout.

V případě nedodržení pravidel hrozí správci pokuta, která se v závislosti na vážnosti prohřešku a množství dat může vyšplhat až do stamilionů. Nejvyšší pokuty, které v souvislosti s GDPR zatím padly v Česku, byly v řádu statisíců.

 

Jak s osobními údaji zacházet?

 

Osobní údaje musí být vždy patřičně zabezpečeny a chráněny. Zpracování by mělo být prováděno transparentně, korektně a jen v nezbytné míře. Dotyčný subjekt přitom musí mít všechny potřebné informace, podané srozumitelně a jednoznačně. Po naplnění účelu zpracování je dána povinnost osobní údaje zlikvidovat.

 

Ne vždy je souhlas nutný

Když bylo v České republice uvedeno GDPR do praxe, často se stávalo, že správci vyžadovali od subjektů souhlas i v případech, kdy nebyl potřeba. V jakých případech není vyžadován? Jedná se například o situace, kdy je úkol plněn ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci. Pokud se na správce vztahují právní povinnosti, nemusí být povolení vyžadováno.

 

Ukážeme vám, jak na to

GDPR zákon představuje rozsáhlou a složitou problematiku. K chybování dochází velmi často. Pokud si chcete být naprosto jistí, že s daty nakládáte podle zákona, obraťte se na odborníky, kteří disponují aktuálními informace a zkušenostmi v oboru.

Potřebujete pomoc s implementací GDPR? V NGSS nabízíme širokou škálu služeb zabývajících se ochranou dat. Stačí si domluvit konzultaci a rádi vás provedeme konkrétním postupem. Přečtěte si, jaké služby poskytujeme.

 

Nechte nám na sebe kontakt a společně najdeme ideální řešení pro vaši bezpečnost

Jaromír Žák
Jaromír Žák
Ředitel
Jaromír se podílí na rozvoji a strategii našeho businessu a zodpovídá za kvalitu veškerých služeb.
Rychlý kontakt
Náš konzultant se vám ozve do 24 hodin od poptávky.
Individuální přístup
Poradíme vám s vaším problémem a najdeme pro vás ideální řešení na míru.
Náskok před konkurencí
Kromě toho, co vás zajímá, si vždy odnesete i něco navíc, abyste byli neustále krok před konkurencí.
NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.
U Uranie 18, 170 00 Praha 7

IČ: 06291031
DIČ: CZ06291031

NGSS má zaveden systém řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Politika systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) NGSS zde.
Etický kodex
Nevíte si rady?
Ozvěte se nám.