Ochrana osobních údajů, GDPR

Ušetřete čas i prostředky při zpracovávání osobních údajů! Doporučíme vám vhodný postup zpracování i ochrany osobních údajů přesně na míru vašemu podnikání. 

 

Chci nezávaznou nabídku
Ochrana osobních údajů, GDPR
Podle statistik je v každé společnosti správně chráněno jenom 5 % dat.
Splnění zákonných požadavků
Zajistíme dodržování zákona o ochraně osobních údajů a GDPR ve vaší organizaci.
Profesionální zpracování smluv
Zpracujeme pro vás či upravíme smlouvy se zpracovateli nebo společnými správci osobních údajů.
Legislativní zajištění
Na změny v zákoně o ochraně osobních údajů a další legislativě vás vždy předem upozorníme a včas je zapracujeme.
Kompletní zajištění GDPR

Kompletní zajištění GDPR

Zajistíme kompletní zpracování a ochranu osobních údajů v souladu s požadavky GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.

Zavedením GDPR to nekončí 

Poskytujeme stálou poradenskou a legislativní podporu: 

 • GDPR poradenství 
  Vyřešíme konkrétní problémy se zpracováním osobních údajů, provedeme potřebné testy a upřesníme stanovení právních titulů. 

 • Outsourcing rolí 
  Zajistíme kompletní správu bezpečnosti a ochrany osobních údajů širokým týmem specialistů. 

 • Školení 
  Připravíme vzdělávací program s prezenční i e-learningovou formou pro řadové i vedoucí zaměstnance a specialisty. 

Kompletní zajištění GDPR

Komplexní nabídka služeb

 •  Srovnávací analýza stavu zpracování a ochrany osobních údajů (OÚ) 
 •  Vytvoření registru zpracování OÚ 
 •  Posouzení rizik pro svobody a práva osob 
 •  GDPR analýza rizik a bezpečnosti informací 
 •  Analýza bezpečnosti dat 
 •  Balanční testy v případě použití právního titulu oprávněného zájmu 
 •  Posouzení vlivu na ochranu OÚ v případě zjištění vysokého rizika zpracovávaných OÚ 
 •  Zpracování a aktualizace záznamů o zpracování OÚ a vedení dokumentace 
 •  Spolupráce při identifikaci a vyšetřování událostí a vedení přehledu neshod a nápravných opatření 
 •  Bezpečnostní audit v oblasti zpracování a ochrany OÚ 
Komplexní nabídka služeb
Outsourcing rolí 

Outsourcing rolí 

Nabízíme formu přímého výkonu požadované role nebo zajišťujeme podporu pro jmenovaného interního zaměstnance:

Outsourcing rolí 

Jak probíhá spolupráce?

1
Srovnávací analýza
Popíšeme aktuální stav a navrhneme opatření k naplnění požadavků legislativy (GDPR). Vytvoříme registr zpracování OÚ.
2
Návrh zavedení
Navrhneme opatření k ochraně osobních údajů včetně návrhu odpovědností a systému kontroly.
3
Implementace GDPR
Vytvoříme dokumentaci s důrazem na zpracování či aktualizaci interního předpisu k určení postupů a odpovědností.

Proč GDPR od nás?

Právní podpora
Součástí našeho týmu jsou právníci specializující se na oblast zpracování a ochrany osobních údajů.
Prověřeno praxí
Poskytujeme GDPR služby stovkám společností a organizací. Nabízíme praxí prověřené metodiky.
Nižší náklady
Nabízíme služby kvalifikovaných odborníků vedoucí k úsporám nákladů za interní zaměstnance.

Zpětná vazba na naše GDPR služby

„S NGSS probíhala bezproblémová spolupráce v optimálním rozsahu. Neprobíhal kontakt "na etapy", jen minimum komunikace (schůzek, telefonátů), vše řádně předem připravené. Celý proces pak probíhal rychle a efektivně.“
Michal Slezák, DATERA s.r.o.
 
„Vstřícný přístup a bezproblémové jednání.“
Martin Trávníček, jednatel společnosti Mypa Tools s.r.o
 
„Vše bez problémů.“
Ivana Šimáčková, Backoffice manager, Naarden International, s.r.o.
 
„Vše proběhlo hladce a rychle.“
Martina Němcová, Executive assistant, FINEPACK SE
 

„Konzultant NGSS mi vše vysvětlil, ukázal a prošel všechny problematické body velmi důkladně. Dokumentace je velmi srozumitelná a intuitivní.“
Růžena Janzová, jednatelka společnosti Trafag, spol.s r.o.
 
„Spolupráce s NGSS je dlouhodobě na nadstandardní úrovni. Profesionalitou, lidským přístupem i naladěním na INVENTI jsou naší preferovanou volbou v konzultacích a zajištění bezpečnostních témat. Můžeme jen doporučit. "
INVENTI Group s.r.o., Petr Háka, CEO

Nejčastěji se ptáte

Ano, naše služby vám rádi poskytneme i jednorázově. Využijte ale i naši dlouhodobou podporu, kterou zpravidla zajišťujeme rámcovými smlouvami. 

Nabízíme vám širokou nabídku služeb přesně podle vašich potřeb a požadavků. Poskytované služby mimo jiné zahrnují: 

 • Srovnávací analýzu stavu zpracování a ochrany osobních údajů (OÚ). V rámci služby je popsán aktuální stav a navržena opatření k naplnění požadavků legislativy (GDPR). Součástí může být i vytvoření registru zpracování OÚ. 
 • Provedení posouzení rizik pro svobody a práva osob včetně analýzy rizik bezpečnosti informací k určení adekvátních opatření. 
 • Provedení balančních testů v případě použití právního titulu oprávněného zájmu. 
 • Provedení posouzení vlivu na ochranu OÚ v případě zjištění vysokého rizika zpracovávaných OÚ. 
 • Návrh systému zpracování a ochrany OÚ spočívající v návrhu opatření k ochraně OÚ i návrhu přidělených odpovědností a systému kontroly. 
 • Zpracování a aktualizaci záznamů o zpracování OÚ a vedení dokumentace s důrazem na zpracování či aktualizaci interního předpisu k určení postupů a odpovědností. 
 • Poradenství při řešení konkrétních problémů se zpracováváním informací, prováděním potřebných testů, tvorbou zpracovatelských smluv nebo s upřesněním právních titulů. 
 • Spolupráci při identifikaci a vyšetřování událostí a vedení přehledu neshod a nápravných opatření. 
 • Výkon nebo podporu role pověřence pro ochranu OÚ (DPO) nebo manažera pro ochranu OÚ. 
 • Provádění auditů v oblasti zpracování a ochrany OÚ – interní i externí (u zpracovatelů OÚ). 
 • Příprava a provedení školení (včetně testů) pro všechny role ve firmě, a to prezenčně i formou e-learningu. 
 • Vyčíslení finanční hodnoty OÚ, se kterými nakládáte, pro efektivnější alokaci vašich zdrojů na ochranu OÚ. 

Ochrana osobních údajů (OÚ) je mimo jiné založena na tzv. přístupu založeném na riziku. To znamená, že nároky na naplňování zásad ochrany OÚ, a někdy i na plnění konkrétních povinností, závisí i na tom, jaké riziko pro svobody a práva osob dané zpracování znamená. Příkladem je povinnost provést vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení OÚ odpovídající danému riziku. Od úrovně tohoto rizika se také např. odvíjí povinnost správce provádět Posouzení vlivu pro svobody a práva osob. 

Ano, rádi vám pomůžeme identifikovat, jaká data zpracovatel osobních údajů pro správce zpracovává a následně navrhneme obsah a formu opatření do smlouvy se zpracovatelem. Pomůžeme vám i s přímou formulací ustanovení zpracovatelské smlouvy. 

Ano, rádi vám připravíme program vzdělávání pro řadové i vedoucí pracovníky včetně proškolení odborných bezpečnostní rolí. Součástí školení budou nejnovější poznatky v oblasti ochrany osobních údajů (OÚ) i ustanovení vašich interních předpisů. Školení vám připravíme v rámci e-learningu, nebo může být provedeno prezenční formou, popř. kombinací prezenční a distanční formy. 

Nechte nám na sebe kontakt a společně najdeme ideální řešení pro vaši bezpečnost

Garant služby
Antonín Šefčík
Antonín Šefčík
Vedoucí oddělení konzultantů
Antonín má přes dvacet let dlouhou praxi se stovkami bezpečnostních projektů a auditů. Je také držitelem certifikací ISMS Lead Auditor (ISO/IEC 27001) a Auditor ISO/IEC 20000.
Rychlý kontakt
Náš konzultant se vám ozve do 24 hodin od poptávky.
Individuální přístup
Poradíme vám s vaším problémem a najdeme pro vás ideální řešení na míru.
Náskok před konkurencí
Kromě toho, co vás zajímá, si vždy odnesete i něco navíc, abyste byli neustále krok před konkurencí.
NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.
U Uranie 18, 170 00 Praha 7

IČ: 06291031
DIČ: CZ06291031

NGSS má zaveden systém řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Politika systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) NGSS zde.
Etický kodex
Nevíte si rady?
Ozvěte se nám.