Pověřenec pro ochranu osobních údajů - DPO

Cílem je zajistit zpracování a ochranu osobních údajů za co nejširší podpory specialistů v jednotlivých oblastech.

Outsourcing role Pověřenec pro ochranu osobních údajů (neboli DPO) poskytujeme formou přímého výkonu požadované role, nebo jako podporu pro zvoleného interního zaměstnance.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zejména radí správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, kontroluje soulad s relevantní legislativou a interními předpisy a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad.
Službu outsourcingu poskytuje tým odborníků na různé oblasti (právní, IT...). Tak je zajištěn široký rozsah znalostí, který je většího rozsahu, než by zvládla jedna osoba zastávající danou roli.


PROČ ZVOLIT NGSS

Zefektivníme vaše podnikání

Právní podpora

V našem týmu je i právník specializující se na oblast zpracování a ochrany osobních údajů.

Zefektivníme vaše podnikání

Nižší náklady

Náklady na outsourcing role pověřence jsou nižší než na interní specializované zaměstnance. Může to být jediný způsob, jak si organizace zajistí činnost, tak kvalifikovaného odborníka.

Zefektivníme vaše podnikání

Soulad se zajištěním bezpečnosti

Díky outsourcingu jsou vám k dispozici konzultanti, kteří se zabývají různými oblastmi bezpečnosti informací. Jsou tak schopni zařadit ochranu osobních údajů do širšího kontextu zabezpečení informací.

NEJČASTĚJI SE PTÁTE

>Co znamená, že je služba poskytována týmem odborníků?

Službu neposkytuje pouze jedna osoba, ale k dispozici je několik odborníků se zkušenostmi a znalostmi v různých problematikách (právník, IT odborník, bezpečnostní odborník a další). Vždy však víte, kdo je vaše hlavní kontaktní osoba a na koho se máte obracet.

>Jaké činnosti jsou zajišťovány v roli Pověřence?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo také Pověřenec GDPR, DPO GDPR zajišťuje zejména:

 • pravidelné sledování dodržování legislativy k GDPR
 • průběžné monitorování a hodnocení dodržování zásad pro ochranu a zpracování osobních údajů
 • poskytování poradenství se zpracovatelskými smlouvami, souhlasy subjektů údajů se zpracováním osobních údajů, plněním informační povinnosti apod.
 • informování a rozšiřování povědomí v oblasti zpracování osobních údajů
 • zdokumentování a následné udržování přehledů operací zpracování osobních údajů, vedení dalších registrů a evidencí
 • spoluvytváření metodik hodnocení rizik pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • posuzování a řešení bezpečnostních incidentů
 • komunikaci se subjekty údajů, poskytování poradenství v souvislosti s vyřizováním uplatněných práv subjektů údajů
 • spolupráce a komunikace s dozorovým úřadem (ÚOOÚ)
 • pravidelné přezkoumání stavu zpracování a ochrany osobních údajů


PŘÍPADOVÁ STUDIE

Kontaktujte nás pro konzultaci zdarma

Víte, že máte v bezpečnosti co zlepšit, ale nevíte, kde začít?
Neohrožujte pověst vaší společnosti a poraďte se s námi.

Výhody

 1. Kontaktujeme vás do 24 hodin
 2. Vše s vámi projdeme na osobní schůzce
 3. Dozvíte se co vás zajímá a odnesete si něco navíc
 4. Náš přístup je individuální ke všem klientům, proto vám poradíme ideální řešení na míru
 5. Budete o krok dál než vaše konkurence