Úzká spolupráce při tvorbě analýzy rizik

Úzká spolupráce při tvorbě analýzy rizik

Díky provádění rozhovorů s klíčovými vlastníky aktiv provádíme klienta krok po kroku povinnými požadavky bez nutnosti znát problematiku bezpečnosti.

Zdravotnické zařízení, jehož informační systémy byly zařazeny mezi systémy základní služby zadalo provedení analýzy rizik u těchto systémů. U tohoto zdravotnického zařízení doposud nebyla prováděna žádná hodnocení rizik a nebyl zaveden žádný systém řízení bezpečnosti informací.

Se zdravotnickým zařízením jsme nejprve projednali cíle a okolnosti určení systémů základní služby. Následně byl upřesněn rozsah a způsob provedení analýzy rizik. Poté prošli naši konzultanti se zástupci zařízení možné hrozby a určili aktiva. K aktivům byli navrženi a projednáni vlastníci a domluveny rozhovory k ohodnocení aktiv. Současně konzultanti NGSS navrhli a projednali metodiku hodnocení rizik. Postupně jsme provedli rozhovory s vlastníky k ohodnocení aktiv a následně rozhovory k rizikům s určenými respondenty. Poté jsme zpracovali zprávu a se zástupci zařízení projednali varianty ošetření rizik. Na závěr jsme zpracovali prohlášení o aplikovatelnosti obsahující opatření a Plán zvládání rizik. Oba dokumenty vznikly v přímé spolupráci mezi námi a zdravotnickým zařízením.


Kontaktujte nás pro konzultaci zdarma

Víte, že máte v bezpečnosti co zlepšit, ale nevíte, kde začít?
Neohrožujte pověst vaší společnosti a poraďte se s námi.

Výhody

  1. Kontaktujeme vás do 24 hodin
  2. Vše s vámi projdeme na osobní schůzce
  3. Dozvíte se co vás zajímá a odnesete si něco navíc
  4. Náš přístup je individuální ke všem klientům, proto vám poradíme ideální řešení na míru
  5. Budete o krok dál než vaše konkurence