Interní zaměstnanci se mohou obracet na celý náš tým

Interní zaměstnanci se mohou obracet na celý náš tým

Z důvodu platnosti GDPR musel náš klient zavést roli Pověřence pro ochranu osobních údajů, přestože k tomu neměl interní zdroje. Pomoc poskytujeme formou podpory pro jmenovaného zaměstnance.


Z důvodu platnosti GDPR musely některé organizace zavést roli Pověřence pro ochranu osobních údajů (neboli DPO). V mnoha případech byli jmenování zaměstnanci, kteří nebyli odborníky v této oblasti, přesto měli mnoho povinností vyplývajících z role.

V této situaci se ocitl i náš klient – úřad samosprávného celku, který jmenoval do role DPO pracovníka, který primárně vykonával jinou agendu. Pro tyto situace poskytujeme podporu pro jmenovaného interního zaměstnance.

Na základě informací od DPO a pozorování skutečného stavu byla provedena GAP analýza. Podle výsledků této analýzy jsme sestavili plán činností na rok, který byl upřesňován na čtvrtletí. Výchozími produkty naší činnosti byla analýza rizikovosti a nutnosti provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů u jednotlivých zpracování, balanční testy, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a provedení školení. Externí podpora DPO pomohla k větší ochotě a spolupráci ze strany zaměstnanců úřadu a také umožnila zavést další opatření zvyšující celkovou úroveň bezpečnosti informací v úřadu. Jmenovaný DPO má v zádech tým se širokými znalostmi, které jsou většího rozsahu, než by zvládla jedna osoba zastávající danou roli.


Kontaktujte nás pro konzultaci zdarma

Víte, že máte v bezpečnosti co zlepšit, ale nevíte, kde začít?
Neohrožujte pověst vaší společnosti a poraďte se s námi.

Výhody

  1. Kontaktujeme vás do 24 hodin
  2. Vše s vámi projdeme na osobní schůzce
  3. Dozvíte se co vás zajímá a odnesete si něco navíc
  4. Náš přístup je individuální ke všem klientům, proto vám poradíme ideální řešení na míru
  5. Budete o krok dál než vaše konkurence