Pověřenec pro ochranu osobních údajů - DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zejména radí správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, kontroluje soulad s relevantní legislativou a interními předpisy a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo také Pověřenec GDPR, DPO GDPR zajišťuje zejména:

●       pravidelné sledování dodržování legislativy k GDPR

●       průběžné monitorování a hodnocení dodržování zásad pro ochranu a zpracování osobních údajů

●       poskytování poradenství se zpracovatelskými smlouvami, souhlasy subjektů údajů se zpracováním osobních údajů, plněním informační povinnosti apod.

●       informování a rozšiřování povědomí v oblasti zpracování osobních údajů

●       zdokumentování a následné udržování přehledů operací zpracování osobních údajů, vedení dalších registrů a evidencí

●       spoluvytváření metodik hodnocení rizik pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů

●       posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

●       posuzování a řešení bezpečnostních incidentů

●       komunikaci se subjekty údajů, poskytování poradenství v souvislosti s vyřizováním uplatněných práv subjektů údajů

●       spolupráce a komunikace s dozorovým úřadem (ÚOOÚ)

●       pravidelné přezkoumání stavu zpracování a ochrany osobních údajů.

 

Outsourcing role Pověřenec pro ochranu osobních údajů (neboli DPO) poskytujeme formou přímého výkonu požadované role, nebo jako podporu pro zvoleného interního zaměstnance.

NGSS službu neposkytuje pouze jednou osobou. K dispozici je několik odborníků se zkušenostmi a znalostmi v různých problematikách (právník, IT odborník, bezpečnostní odborník a další). Vždy však víte, kdo je vaše hlavní kontaktní osoba a na koho se máte obracet. Tak je zajištěn široký rozsah znalostí, který je většího rozsahu, než by zvládla jedna osoba zastávající danou roli.


 


31.07.2020 11:57

Kontaktujte nás pro konzultaci zdarma

Víte, že máte v bezpečnosti co zlepšit, ale nevíte, kde začít?
Neohrožujte pověst vaší společnosti a poraďte se s námi.

Výhody

  1. Kontaktujeme vás do 24 hodin
  2. Vše s vámi projdeme na osobní schůzce
  3. Dozvíte se co vás zajímá a odnesete si něco navíc
  4. Náš přístup je individuální ke všem klientům, proto vám poradíme ideální řešení na míru
  5. Budete o krok dál než vaše konkurence